Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Derek Leszek
Leszek Jerzy Derek
ur. w 1952 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014

Biogram

Leszek Derek był pracownikiem Stoczni Gdańskiej. Brał czynny udział w strajkach w grudniu 1970 r. oraz sierpniu 1980 r. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Brał udział w strajku w SG po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. Po spacyfikowaniu protestu uczestniczył w akcjach protestacyjnych ogłaszanych przez Tajną Komisję Zakładową. Zajmował się kolportażem ulotek i prasy podziemnej w swoim zakładzie pracy. W związku ze swoją działalnością przebywał w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą od 4 stycznia 1983 r. do 2 lutego 1983 r. Rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN