Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Trojanowska Janina
Janina Trojanowska
ur. w 1921 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016

Biogram

Od 1945 roku była łączniczką-sanitariuszką AK na ternie Wielkopolski. Od września 1980 roku należała do związku zawodowego NSZZ  „Solidarność”. W 1981 roku organizowała obrady delegatów „Solidarności” Pomorza Zachodniego i wybory związkowe. Od 3 grudnia1981 r. była członkiem Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej i uczestniczyła w strajku powszechnym. Została oskarżona o organizację strajku i osadzona w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Od 1982 roku była łączniczką miedzy nieformalnymi strukturami „Solidarności” w Szczecinie i Gdańsku. Została internowana 27 sierpnia1982 r. i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Zwolnienie z odosobnienia nastąpiło 9 grudnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej