Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ryłko-Poniedziałek Ewa
Ewa Halina Ryłko-Poniedziałek
ur. w 1962 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

Począwszy od 1983 r. zaangażowana w prowadzenie wydawnictwa PAP – Polowe Archiwum Prasowe Kraków, wydającego w latach 1983-89 tygodnik „Mała Polska”, a także w latach 1984-85 miesięcznik „Archiwum Współczesne”. 
Autorka tekstów, organizatorka składu i druku wydawnictw, a także sieci kolportażu. Od 1986 r. po śmierci Władysława Masłowskiego kierowała redakcją „Małej Polski”. 
W latach 1986-88 zaangażowana w redagowanie pisma „Solidarność Grzegórzecka”. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN