Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pabiński Tadeusz
Tadeusz Zygmunt Pabiński
ur. w 1947 roku w m. Wieluń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 553/2016

Biogram

W maju 1981 r. był inicjatorem i wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO garnizonu katowickiego. W dniach 1 czerwca 1981 r. oraz 9 czerwca 1981 r. uczestniczył w ogólnopolskich zjazdach delegatów, odbywających się w KSMO w Warszawie. Wszedł w skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Został też jego rzecznikiem prasowym. Z powodu zaangażowania w działalność na rzecz tworzenia ZZF MO został w dniu 22 czerwca 1981 r. zwolniony ze służby w MO na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. Jednocześnie otrzymał zakaz wstępu do jednostek MO. Pomimo zwolnienia nie zaprzestał działalności związkowej. Był sygnatariuszem wniosków o zarejestrowanie ZZF MO do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W dniu 25 września 1981 r. uczestniczył w rozprawie rejestracyjnej w Sądzie Wojewódzkim, a po zawieszeniu postępowania rejestracyjnego, brał udział w strajku okupacyjnym w Hali Gwardii w Warszawie, stłumionym przez oddziały ZOMO. W dniach 12-13 grudnia 1981 r. brał udział w proteście głodowym członków OKZ ZZ FMO na terenie Stoczni Szczecińskiej. W dniu 22 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony początkowo w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Z internowania zwolniono go w dniu 18 maja 1982 r. W związku z prowadzoną działalnością, zastrzeżono mu wyjazdy za granicę. Po bezskutecznych próbach znalezienia pracy w kraju oraz prześladowaniach ze strony SB, w marcu 1983 r. wyjechał wraz z rodziną na stałe do RFN.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej