Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gwóźdź Jan
Jan Gwóźdź
ur. w 1953 roku w m. Wylewa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012

Biogram

Od 1973 r. był pracownikiem Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Rzeszów”, a od 1980 r. członkiem NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych oraz utrzymywał kontakty z podziemną „Solidarnością” z terenu Łańcuta i okolic. 25 kwietnia 1983 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy KWMO w Rzeszowie, a następnie 27 kwietnia 1983 r. aresztowany pod zarzutem rozpowszechniania (od jesieni 1982 r. do dnia 25 kwietnia 1983 r.) w Rzeszowie ulotek i nielegalnych wydawnictw, sygnowanych przez RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Do 25 lipca 1983 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Załężu. Został zwolniony po umorzeniu postępowania karnego, przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, na podstawie przepisów o amnestii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN