Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Adamczyk
ur. w 1955 roku w m. Wojcieszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016

Biogram

W latach 1980-1981 aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” na terenie Siedleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego. Pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej Związku w tym przedsiębiorstwie. Aktywny był także w NSZZ "Podlasie" w Siedlcach, a następnie NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Siedlce. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu uczestniczył w kolportażu prasy, wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” i innej literatury bezdebitowej. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami podziemnej „Solidarności” z Siedlec i terenu województwa siedleckiego. W roku 1983 roku był jednym z inicjatorów akcji wywieszenia flagi Solidarności na najwyższym kominie Siedleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej