Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kopko Marian
Marian Józef Kopko
ur. w 1951 roku w m. Nowa Ruda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015

Biogram

Ks. Marian Józef Kopko po 13.12.1981 r. współpracował z „S”: ukrywał działaczy „S” w swoim mieszkaniu, przechowywał i kolportował podziemną prasę i ulotki. Od 1985 r. jako wikariusz kościoła Wniebowzięcia NMP w Bielawie organizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Msze za Ojczyznę, wykłady, spotkania i wystawy o tematyce patriotycznej. Był inicjatorem wmurowania tablic pamiątkowych poświęconych: marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – w katedrze św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy i Konfederatom Barskim – w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP w Bielawie. Od 1985 r. pełnił funkcję prałata. W 1987 r. został skazany przez kolegium ds. wykroczeń za zorganizowanie mszy św. w Bielawie 01.04.1987 r. W 1989 r. zaangażował się w działalność KO Ziemi Dzierżoniowskiej. Był inicjatorem budowy kościołów parafialnych w Polkowicach, Guzicach i Moskorzynie. Ks. Marian Józef Kopko do stycznia 1989 r. był rozpracowywany przez Referat V RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOS. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności