Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bolesław Magierowski
ur. w 1936 roku w m. Włodzimierz Wołyński
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015

Biogram

W listopadzie 1956 r. uczestniczył w demonstracji w Bydgoszczy, podczas której spalono zagłuszarkę programu Radia Wolna Europa. W dniach 28­31 sierpnia 1980 r. był organizatorem strajku, członkiem Komitetu Strajkowego, następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Famor” w Bydgoszczy, członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego. Był internowany w okresie od 13 grudnia 1981 do 25 czerwca 1982 r. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku. Od lipca 1982 r. był przewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej w ZUO „Famor”, która w 1983 r. weszła w skład Międzyzakładowej Komisji Struktur Podziemnych „Solidarności”. Uczestniczył w nielegalnych manifestacjach w Bydgoszczy w dniach 31 sierpnia 1982 r. i 1 maja 1983 r. W latach 1982­1989 był współzałożycielem i kolporterem podziemnego pisma „Być Sobą”. Działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, organizował i uczestniczył w Mszach za Ojczyznę oraz Mszy w intencji ks. Jerzego Popiełuszki. Kilkakrotnie był zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa na 48 godzin. W kwietniu 1987 r. został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Warszawie na karę grzywny i przepadek „dowodów rzeczowych” za przewożenie wydawnictw podziemnych. W sierpniu 1988 r. był skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Bydgoszczy za rozrzucanie ulotek nawołujących do strajku pod ZUO „Famor”. W maju 1988 r. był jednym sygnatariuszy listu do Sejmu PRL w sprawie legalizacji NSZZ „Solidarność”. Od września 1988 r. był członkiem Rady Organizacyjnej Regionu Bydgoskiego. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej