Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bujara Alfred
Alfred Gerard Bujara
ur. w 1960 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

Jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od 1980 r. współorganizował struktury związkowe w Tarnowskich Górach. Od grudnia 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy WSS Społem w Tarnowskich Górach. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 13 grudnia 1981 r. Był osadzony w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu-Zaborze i Raciborzu, a następnie przebywał w szpitalu Aresztu Śledczego w Bytomiu. Zwolniony został 27 stycznia 1982 r. z uwagi na zły stan zdrowia.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN