Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Dorota Stanisława Kubiak
ur. w 1939 roku w m. Leszno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013

Biogram

W początku lat 80. pracowała jako pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie. Od 1980 r. aktywnie zaangażowała się w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, była członkiem Zarządu Regionu „Solidarności" i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Lesznie. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Lesznie w dniu 13 grudnia 1981 r. została internowana w Areszcie Śledczym w Poznaniu, a następnie przewieziono ją do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi, Wolność odzyskała 26 lutego 1982 r. Po powrocie z internowania Dorota Kubiak kontynuowała opozycyjną działalność - w 1982 r. rozpowszechniała wśród personelu szpitala podziemne wydawnictwa i znaczki, spotykała się też z przedstawicielami leszczyńskiej „Solidarności". W latach 1982-1987 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa, wielokrotnie przeprowadzano z nią tzw. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN