Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sierotwińska-Rewicka Maria
Maria Krystyna Sierotwińska-Rewicka
ur. w 1937 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 357/2015

Biogram

Nauczycielka języka polskiego w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. Współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, kolporterka wydawnictw drugoobiegowych.
Jesienią 1980 r. inicjatorka powołania struktur NSZZ „Solidarność” w liceum, członek Komisji Zakładowej związku. Czynna przy inicjowaniu zakładania organizacji związkowych w krakowskich zakładach przemysłowych. 
Jedna z inicjatorek powołania regionalnych struktur „Solidarności” w Małopolsce. Członkini zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w Krakowie, a następnie etatowy pracownik Sekcji Informacji Zarządu Regionu Małopolska. Współzałożycielka związkowego pisma „Goniec Małopolski”, czynna także w redakcji „Aktualności”. Związana z krakowskim Komitetem Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowana. Osadzona w ośrodkach odosobnienia w Kielcach – Piaskach i Darłówku. Zwolniona w dniu 11 lipca 1982 r. (wcześniej korzystała z przepustek w okresie od 20 maja do 9 lipca 1982 r.)
Po uwolnieniu wyemigrowała wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN