Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zbytniewski Wiesław
Wiesław Zbytniewski
ur. w 1950 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2018

Biogram

W latach 1980-1981 aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał udział w dniach 14-18 grudnia w strajku okupacyjnym na terenie FŁT. Jako uczestnik strajku po 13 grudnia 1981 r., kontynuujący działalność w podziemnych strukturach związku Pan Wiesław Zbytniewski był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Budowie w okresie od 5 listopada 1982 do 3 lutego 1983 r. Warunki zamieszkania (znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie) i pracy (przy budowie drogi na poligonie w warunkach surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu) w Budowie, w połączeniu z ciągłą inwigilacją, rewizjami w barakach, przesłuchaniami przez oficerów WSW i funkcjonariuszy SB były wybitnie represyjne.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013