Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mizera Zygmunt
Zygmunt Antoni Mizera
ur. w 1959 roku w m. Czechowice-Dziedzice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015

Biogram

Pan Zygmunt Mizera był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” Lokomotywownia w Czechowicach-Dziedzicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, kolportował wśród załogi ulotki antypaństwowe, krytykował ustrój PRL.  
24 II 1982 r. został internowany w Szerokiej, uchylenie internowania nastąpiło 15 III 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania nadal negatywnie oddziaływał na współpracowników, manifestował lekceważący stosunek do rządu. W związku z tym w latach 1982-1987 był kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. 
W 1982 r. wniesiono również zastrzeżenie wyjazdów na 3 lata.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN