Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Dąbrowski
ur. w 1950 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020

Biogram

Jerzy Dąbrowski był członkiem podziemnej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego ,,Predom–Polar” we Wrocławiu. W związku z prowadzoną działalnością został internowany. W okresie od 30 stycznia do 29 kwietnia 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej