Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kacprzak Piotr
Piotr Paweł Kacprzak
ur. w 1945 roku w m. Chorzepin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019

Biogram

Piotr Kacprzak w latach 1970-1989 aktywnie organizował i uczestniczył w protestach na rzecz wolnej Polski. W Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "S", członkiem Komisji Krajowej NSZZ "S".  
W stanie wojennym zajmował się kolportażem prasy podziemnej oraz brał czynny udział w manifestacjach antypaństwowych, za co został kilkakrotnie zatrzymany, przesłuchany i pobity przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków