Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Sokół
ur. w 1913 roku w m. Skierbieszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016

Biogram

Pseudonim konspiracyjny: Skrzydło, Skrzydło Wojciech, Smętek. Nauczyciel, uczestnik kampanii wrześniowej i konspiracji w latach 1939–45, spółdzielca i działacz ludowy. 22 VII 1950 r. został aresztowany i uwięziony w WUBP w Rzeszowie, a potem w Krakowie. Dn. 31 XII 1951 r.  Sąd Wojskowy w Krakowie skazał go na osiem lat więzienia za działalność „na szkodę Państwa Polskiego”, co odnosiło się do jego pracy na stanowisku sekretarza Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie w latach 1945–47. Karę odbył w więzieniach: przy ul. Montelupich w Krakowie, w Nowym Wiśniczu i Potulicach. Po ułaskawieniu przez Radę Państwa, został 9 II 1956 r. zwolniony i podjął pracę jako kierownik w szkole podstawowej w Krawcach pod Grębowem. Na początku lat 80-tych włączył się aktywnie w działalność NSZZ "Solidarność". Należał do kierownictwa organizacji wojewódzkiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Tarnobrzegu oraz założył komórkę NSZZ „Solidarność” nauczycieli w Grębowie. 13 XII 1981 r. został internowany i osadzony w Załężu pod Rzeszowem; zwolniono go z uwagi na zły stan zdrowia 8 I 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej