Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Balasińska Małgorzata
Małgorzata Kazimiera Balasińska
ur. w 1943 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

W latach 70-tych była kurierem pomiędzy kołami emigracji politycznej we Francji (paryska Kultura) i w Wielkiej Brytania (Instytut Sikorskiego), a krajowym podziemiem niepodległościowym i demokratycznym Komitetem Obrony Robotników i łódzkim pismem „Puls". Dostarczała nielegalnie środki finansowe i sprzęt poligraficzny dla krajowego podziemia. Od 1979 r. do 1987 r. na skutek interwencji SB odmawiano jej wydania paszportu, z wyjątkiem wyjazdu służbowego do Francji w charakterze wysłannika NSZZ „Solidarność”-Region Mazowsze w 1981 r. 
W latach 1979-1980 współpracowała z Niezależną Oficyna Wydawnicza NOWa i z „Zapisem". W latach 1980-1981 pracowała w działach kultury i zagranicznym (jako zastępca kierownika biura) NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. 18 maja 1983 r. na skutek interwencji SB została zwolniona z pracy w Instytucie Francuskim. Następnie pozostawała bez pracy do 1986 r., kiedy podjęła pracę w Ambasadzie Francji. W okresie stanu wojennego rejestrowała przebieg procesów oskarżonych członków Solidarności. W latach 1981-1989 pracowała w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”, gdzie odpowiadała za kontakty ze związkami francuskimi i ambasadą Francji. Uczestniczyła w akcjach pomocy rodzinom internowanych i uwięzionych, pracowała w podziemnym piśmie Kultura Niezależna i zajmowała się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. 
W 1988 r. współorganizowała wizytę przewodniczącego NSZZ „S” Lecha Wałęsy we Francji. W 1989 r. w czasie obrad Okrągłego Stołu i kampani wyborczej pracowała na rzecz Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Ludzie Nowej 1977-2007, praca zbiorowa [Stowarzyszenie Wolnego Słowa ; wstęp Grzegorz Boguta i Mirosław Chojecki], Warszawa 2007