Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jacek Bolesław Formanowicz
ur. w 1948 roku w m. Będzino
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012

Biogram

W 1980 r. wziął udział w strajku w Zakładach Maszyn i Urządzeń Technologicznych Unitra-Unima w Koszalinie. Od sierpnia 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1982-1983 zajmował się drukiem i kolportażem niezależnego czasopisma „Grudzień '81, Gazeta Wojenna NSZZ Solidarność w Koszalinie". 

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów