Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wołejko vel Wołejszo Andrzej
Andrzej Wojciech Wołejko vel Wołejszo
ur. w 1947 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020

Biogram

Andrzej Wołejko vel Wołejszo prowadził działalność opozycyjną w podziemnych strukturach „Solidarności” gromadząc, powielając oraz kolportując ulotki Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Został zatrzymany podczas przeszukania mieszkania w dniu 29 sierpnia 1983 r. W trakcie rewizji znaleziono ulotki i matryce z tekstem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej wzywającym do manifestacji pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. 
W dniu 31 sierpnia 1983 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Zwolniony w dniu 20 kwietnia 1984 r. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gdańsku postępowanie karne umorzono w dniu 29 maja 1984 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej