Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pencko Ryszard
Ryszard Pencko
ur. w 1947 roku w m. Ścinawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013

Biogram

Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego w Chełmku, gdzie pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Wielokrotnie wypowiadał publicznie krytyczne uwagi w stosunku do działalności Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz władz partyjnych i państwowych. Z uwagi na działalność propagandową („wrogą w stosunku do PRL”), został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w sadzony w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju. Wolność odzyskał 14 czerwca 1982 r., zwolnienie nastąpiło ze względu na pogorszenie stanu zdrowia. W kwietniu 1983 r. z powodów politycznych wyemigrował do USA. W latach 1983-1985 pozostawał w zainteresowaniu SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN