Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bzura Jan
Jan Bzura
ur. w 1939 roku w m. Janczewko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2013

Biogram

Od grudnia 1981 r. do czerwca 1989 r. działał w podziemnych strukturach zdelegalizowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W dniach 13-15 grudnia 1981 r. oraz w sierpniu 1988 r. brał udział w strajkach w kopalni XXX-lecia PRL w Jastrzębiu Zdroju. Od grudnia 1981 r. do 1984 r. był członkiem Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym, a od 1982 r. również członkiem Grupy Oporu Społecznego. Zaopatrywał grupy drukujące ulotki w papier i farbę drukarską przywożoną z Opola, kolportował wydawnictwa podziemne m.in. „Ość”, „RIS”, „Tygodnik Mazowsze”, był wielokrotnie wzywany na przesłuchania.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków