Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Perlik Wojciech
Wojciech Maksymilian Perlik
ur. w 1949 roku w m. Mierzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020

Biogram

Wojciech Perlik w latach 1982–1989 był działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych i Duszpasterstwa Rolników. Po dniu 13 grudnia 1981 r. uczestniczył w organizowaniu struktur „Solidarności Rolniczej” na terenie gminy Biskupiec Pomorski i Nowe Miasto Lubawskie w woj. toruńskim.
Był twórcą struktur Ruchu Oporu Rolników, w ramach którego zajmował się kolportażem ulotek, czasopism i innych nielegalnych wydawnictw oraz organizowaniem pomocy żywnościowej dla osób represjonowanych i internowanych.
Był również organizatorem i uczestnikiem spotkań Duszpasterstwa Rolników odbywających się w różnych miastach na terenie kraju. W lutym 1989 r. wszedł w skład reaktywowanej Wojewódzkiej Rady Rolników NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, jako reprezentant gminy Biskupiec Pomorski.
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003