Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian Ważny
ur. w 1940 roku w m. Tyszowce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019

Biogram

Członek NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych od 1980 r. Wielokrotnie przesłuchiwany przez SB. W jego domu dochodziło do licznych rewizji. Zatrzymywany na 48 godz. w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. Kolportował prasę podziemną. Działał w Duszpasterstwie Rolników.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków