Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lasota Marek
Marek Wojciech Lasota
ur. w 1960 roku w m. Olkusz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

Jako student filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W momencie wprowadzenia stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Informacji Zarządu Uczelnianego NZS. Zaangażował się w utworzenie i działalność podziemnej Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. W ramach tej struktury, uczestniczył w redagowaniu podziemnych pism i ulotek, jak również zajmował się organizacją ich druku i kolportażu. W związku z tą działalnością podlegał inwigilacji w latach od 1980 do 1989 r., jak również był przesłuchiwany oraz dokonano przeszukania zajmowanego przez niego mieszkania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN