Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Michalski Krzysztof
Krzysztof Leonard Michalski
ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Od grudnia 1983 r. do maja 1985 r. był członkiem Grup Oporu „Solidarni”, komórki działającej w Warszawie na Pradze Południe. Był konstruktorem i wykonawcą pirotechnicznych wyrzutników ulotek, których używano podczas akcji rozrzucania ulotek przeprowadzanych w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. W jego mieszkaniu w Warszawie odbywały się konspiracyjne spotkania członków GO „Solidarni”. Służyło ono także jako skład materiałów poligraficznych i urządzeń wykorzystywanych w podziemnej działalności. W latach 1987-89 współpracował z Komisją Interwencji i Praworządności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

J. Ramotowski, to razy głową w mur. Historia o tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły, Warszawa 2013