Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Alojzy Warchoł
ur. w 1931 roku w m. Koszyce Małe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017

Biogram

Po wprowadzeniu stanu wojennego udostępniał swój dom w miejscowości Koszyce Małe pod Tarnowem w celu odbywania spotkań działaczy opozycyjnych skupionych w podziemnej Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. 
W dniu 22 lutego 1984 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany wraz z innymi działaczami podczas trwającego spotkania. Osadzony w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Zwolniony w dniu 25 lipca 1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN