Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mieczysław Pieronkiewicz
ur. w 1948 roku w m. Sułkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

     Uczestnik strajku w KWK „Wujek” w Katowicach w dniach 13–16.12.1981 r. Dnia 20.12.1981 r. został internowany. Przebywał w następujących ośrodkach odosobnienia: 20.12.1981 r. – 05.02. 1982 r. w areszcie KWMO w Katowicach, 05.02. – 10.03.1982 r. w ośrodku odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju, 10.03. – 15.04.1982 r. w ośrodku odosobnienia w Kokotku, 15.04. – 23.07.1982 r. w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. 
     W latach 1982–1989 był kolporterem podziemnych wydawnictw na terenie KWK „Wujek”. Ponadto był on współorganizatorem uroczystości rocznicowych dot. pacyfikacji kopalni. W marcu 1989 r. był jednym z założycieli Komitetu Inicjatywnego NSZZ „Solidarność” na KWK „Wujek”. Komitet ten rozpoczął faktyczną działalność po rejestracji NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej