Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Alfred Jerzy Żemła
ur. w 1929 roku w m. Czerwionka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w KWK „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach, gdzie pełnił funkcję skarbnika Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był organizatorem akcji strajkowych w zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego, został w dniu 29 grudnia 1981 r. internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. W dniu 22 lutego 1982 r. został zwolniony z internowania. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej