Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Podlasek Tadeusz

Tadeusz Wacław Podlasek

ur. w 1955 roku w m. Kuczyzna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Tadeusz Wacław Podlasek 13.05.1982 r. został zatrzymany w okolicach Grobu Nieznanego Żołnierza w Łodzi w związku z prowadzeniem akcji ulotkowej, a następnie oskarżony o sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek o treściach antypaństwowych. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wyrokiem z 14.06.1982 r. skazał go na karę 1 roku i 3 miesięcy pobawienia wolności, którą odbywał w Areszcie Śledczym w Łodzi i w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Po warunkowym opuszczeniu więzienia w dniu 8.04.1983 r., kontynuował działalność opozycyjną. 11.01.1984 r. został ponownie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi pod zarzutem druku i kolportażu w okresie od listopada 1983 r. do stycznia 1984 r. nielegalnego pisma „Opoka”. Sąd Rejonowy w Łodzi wyrokiem z 6.07.1984 r. skazał go na dwa lata pozbawienia wolności, zaliczając na poczet kary okres tymczasowego aresztowania. Przed uprawomocnieniem się wyroku Sąd Wojewódzki w Łodzi postanowieniem z 9.01.1985 r. umorzył na mocy amnestii postępowanie karne wobec ww.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN