Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych

Komunikat Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w związku z publikowanymi biogramami odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności biogramami informuje:

1. Publikujemy jedynie biogramy osób, które wyraziły na to zgodę.
Zgodę na publikację biogramu można wyrazić, wypełniając formularz.
UWAGA: Wyrażenie zgody na publikację dotyczy wyłącznie osób żyjących.

2. Podawane w treści biogramów informacje dotyczą tylko tej działalności opozycyjnej, która stanowiła przesłankę do nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności (zgodnie z art. 15 a ust. 1 lub 2 Ustawy o orderach i odznaczeniach). Z uwagi na ograniczenia techniczne (biogram może liczyć do 3 tys. znaków) opis działalności występuje w formie skróconej.

3. Podstawą do opublikowania informacji o działalności opozycyjnej w latach 1956 - 1989 są następujące źródła: materiały archiwalne z zasobu IPN - KŚZpNP, oświadczenia świadków, publikacje naukowe, inne (dokumenty ze zbiorów prywatnych, urzędów, instytucji).

4. Biogramy, które powstały na podstawie oświadczeń świadków, opublikowano bez weryfikacji podanych tam faktów.

5. Wszelkie uwagi odnośnie do treści prezentowanych biogramów prosimy kierować na adres archiwumipn@ipn.gov.pl.

Razem 7260 Odznaczonych