Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zych Alicja

Alicja Zych

ur. w 1945 roku w m. Tarnobrzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 359/2015
Biogram
Alicja Zych pracowała jako specjalista do spraw ekonomicznych w Kopalniach i Zakładach Przetwórstwa Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Na terenie zakładu pracy należała do Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie w latach 1980-1981 pełniła funkcję sekretarza Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14.12.1981 r. została zatrzymana i internowana. Do 13.01.1982 r. przebywała w Areszcie Śledczym w Nisku. Następnie została przewieziona do Ośrodka Internowania dla Kobiet w Gołdapi, w którym przebywała do 30.06.1982 r. W trakcie internowania zajmowała krytyczną postawę wobec władz PRL. Po zwolnieniu z internowania i powrocie do pracy w KiZPS została poddana intensywnej inwigilacji przez lokalne struktury SB nadzorowane przez Wydział VI Departamentu V MSW. Przeszukania, rozmowy ostrzegawcze oraz działania tajnych współpracowników uniemożliwiły jej włączenie się w aktywną działalność podziemnych struktur „Solidarności”.
Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1985 oraz w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN