Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zechenter Paweł

Paweł Kazimierz Zechenter

ur. w 1961 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Student geologii Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, a następnie polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od jesieni 1980 r. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Członek Zarządu NZS AGH oraz przewodniczący Sekcji Kultury. Czynny przy redagowaniu „Biuletynu NZS AGH”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych struktur NZS związanych z Krakowską Komisją Wykonawczą NZS. Zaangażowany w organizację zaplecza poligraficznego. Drukarz i kolporter wydawnictw drugoobiegowych. 
Począwszy od marca 1983 r. objęty postępowaniem karnym (pozostawał na wolności z uwagi na pobyt w szpitalu), które umorzono na mocy przepisów amnestyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN