Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zima Marian

Marian Zima

ur. w 1949 roku w m. Łęki Dolne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018
Biogram
Marian Zima jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej. Od 1969 r. był zatrudniony w Wytwórni  Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Rzeszów“ w Rzeszowie. W czasie  strajku we wrześniu 1980 r., podczas negocjacji z dyrekcją zakładu był jednym z doradców Komitetu Strajkowego. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, w którym od grudnia 1980 r. był przewodniczącym Komisji Wydziałowej na Wydziale Elektroniki i Automatyki, a następnie członkiem KZ NSZZ „Solidarność” WSK „PZL - Rzeszów".
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc dla rodzin internowanych, skazanych oraz zwolnionych z pracy. Był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL - Rzeszów" od momentu jej powstania w styczniu 1982 r. W latach 1982-1989 skarbnik TKZ „Solidarność” w WSK „PZL - Rzeszów". W okresie 1982-1990 działał w sieci kolportażu TKZ swojego zakładu organizowanej przez Adama Śnieżka i Adama Matuszczaka oraz sieci Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” w Rzeszowie. W latach 1985-1989 przez dwie kadencje z rekomendacji podziemnej „Solidarności” wybierany był przez załogę do Rady Pracowniczej WSK „PZL - Rzeszów", pełniąc w niej funkcje sekretarza i wiceprzewodniczącego – członka prezydium. W ramach prac Rady Pracowniczej starał się wpływać na decyzje dyrekcji, szczególnie te dotyczące załogi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN