Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zawada Franciszek

Franciszek Zawada

ur. w 1942 roku w m. Tomaszowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Do listopada 1984 r. był głównym operatorem nadajnika radiowego, za pomocą którego nadawano na terenie Świdnika nielegalne audycje „Radia Solidarność Świdnik”. Nadał w tym czasie osobiście 19 audycji. Informowały one o życiu podziemnej „Solidarności”, zatrzymaniach jej członków, procesach politycznych, motywowały do bojkotu uroczystości państwowych,  a jednocześnie podnosiły na duchu i pielęgnowały pamięć o rocznicach ważnych dla historii Polski. Pierwsza audycja była nadana 30 kwietnia 1983 r. Franciszek Zawada został zatrzymany w dniu 10 listopada 1984 r. ze sprzętem nadawczym. Po nieudanej próbie ucieczki, brutalnie pobity, a następnie tymczasowo aresztowany. Przebywał w RUSW w Świdniku, następnie w Areszcie RUSW w Lublinie i Areszcie Śledczym w Lublinie. Po zatrzymaniu, w jego mieszkaniu i miejscu pracy doszło do przeszukań. Jednocześnie Wydział Śledczy WUSW w Lublinie wszczął wobec niego postępowanie przygotowawcze. Z Aresztu Śledczego został zwolniony 20 marca 1985 r. z powodu złego stanu zdrowia. W dniu 30 czerwca 1985 r. Prokuratura Rejonowa w Lublinie skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Lublinie, który wyrokiem z 30.11.1985 r. skazał Franciszka Zawadę na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności zawieszając warunkowo wykonanie kary na okres 3 lat. Ponadto nałożył na niego karę grzywny w wysokości 180 tys. zł oraz 24 tys. zł na rzecz Skarbu Państwa i 4670 zł tytułem kosztów postępowania karnego. Po ogłoszeniu wyroku w okresie od 1985 do 1989 r. został zwolniony z pracy w WSK w Świdniku, utrzymywał się z prac dorywczych. Formą represji wobec Franciszka Zawady było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w 1984 .r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Świdnicki Lipiec 1980-2005 – wydawnictwo Urzędu Miasta Świdnik w 25 rocznicę wydarzeń, pod red. Piotra R. Jankowskiego
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności