Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zabłocki Włodzimierz

Włodzimierz Zabłocki

ur. w 1947 roku w m. Żywiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pan Włodzimierz Zabłocki był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Fabryce Wtryskarek „Ponar” w Żywcu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej i członka Komisji Zakładowej. Był również przewodniczącym Komisji ds. Informacji w Delegaturze Zarządu Regionu „Podbeskidzie” NSZZ „Solidarność” w Żywcu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Włodzimierz Zabłocki nie zaprzestał prowadzenia działalności niepodległościowej. Działał w strukturach tzw. Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność – Podbeskidzie”. Brał udział w procesie drukowania podziemnego biuletynu „Drzazga”, rozprowadzał nielegalne pisma w miejscu pracy, organizował nielegalne spotkania członków byłego NSZZ „Solidarność”. 27 VIII 1982 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Został zwolniony z internowania 25 IX 1982 r. i tego samego dnia Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Żywcu został tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej. W dniu 28 I 1983 r. Sąd Rejonowy w Żywcu wydał wyrok skazujący Pana Włodzimierza Zabłockiego na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Bielsku-Białej. W dniu 15 IV 1983 r. został warunkowo zwolniony z dalszego odbycia kary.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej