Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Franciszek Zech

ur. w 1954 roku w m. Międzyleś
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Był dowódcą sekcji wyjazdowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wołominie. Podczas pełnienia służby, 1 maja 1983 r. około godz. 14.15, w obecności zebranych strażaków odmówił wykonania rozkazu Zastępcy Komendanta ZSP dotyczącego zdjęcia flagi biało-czerwonej z napisem ,,Solidarność”, umieszczonej na wierzchołku komina kotłowni osiedlowej. Z powodu odmowy wykonania rozkazu został zatrzymany 5 maja 1983 r. i osadzony 6 maja 1983 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie Mokotów. Został zwolniony z aresztu 1 sierpnia 1983 r. Na podstawie orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej dla Funkcjonariuszy Pożarnictwa z 7 września 1983 r. został dyscyplinarnie wydalony ze służby.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej