Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zarzecki Czesław

Czesław Stefan Zarzecki

ur. w 1941 roku w m. Jabłoń-Zarzeckie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Czesław Zarzecki był działaczem NSZZ „Solidarność” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, członkiem Komisji Zakładowej oraz przewodniczącym Komisji Wydziałowej.
Dnia 15.01.1982 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni  jako podejrzany o to, że w dniu 14.12.1981 r. zorganizował i kierował akcją strajkową pracowników stoczni, został członkiem Komitetu Strajkowego odpowiedzialnym za utrzymanie porządku na terenie zakładu pracy i brał bezpośredni udział w rozmowach z kierownictwem stoczni przedstawiając żądania strajkujących. Za powyższe został uznany winnym popełnienia czynu z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 29.06.1982 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 15.12.1982 r.
Był przetrzymywany w areszcie KMMO w Gdyni, Areszcie Śledczym w Gdańsku, następnie w Zakładzie Karnym w Potulicach. Został zwolniony z więzienia w dniu 6.09.1982 r. na mocy postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3.09.1982 r. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 15.03.1983 r. został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary zasadniczej pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 1 rok, następnie postanowieniem z dnia 2.09.1983 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku darował wymierzoną karę na mocy ustawy o amnestii.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1983.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN