Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zarański Kazimierz

Kazimierz Zarański

ur. w 1945 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” (pełnił funkcję skarbnika). 
Po wprowadzeniu stanu wojennego jeden z organizatorów strajku podjętego w zakładach w dniach 14-15 grudnia 1981 r., a następnie zaangażowany w działalność podziemnych struktur związku. Czynny przy organizacji w dniu 10 listopada 1982 r. manifestacji na terenie Zakładu Budowy Aparatury Chemicznej zakładów, będącej wyrazem sprzeciwu wobec ogłoszenia delegalizacji „Solidarności”. Ponadto w latach 1982-84 kolporter wydawnictw podziemnych, w tym „Tarniny” oraz „Wolnych i Solidarnych”. 
W 1987 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Świadectwa stanu wojennego” w oprac. A. Dudka i K. Madeja, Warszawa 2006
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN