Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Zyzik

ur. w 1954 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 212/2018
Biogram
Prowadził działalność w ramach zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”.  W dniu 01.05.1983 r. współorganizował i uczestniczył  w  kontrpochodzie  w Kielcach. W związku z tym 03.05.1983 r. został zatrzymany, a 05.05.1983 r. prokurator zastosował wobec Jana Zyzika areszt tymczasowy na okres 2 miesięcy. 
W dniu 01.07.1983 r. areszt tymczasowy został wstępnie przedłużony do dnia 03.08.1983 r. Ostatecznie Jan Zyzik w dniu 07.07.1983 r. został zwolniony z aresztu. Na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983 r. w dn. 28.07.1983 r. prowadzone postępowanie karne zostało umorzone. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej