Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zubowski Zbigniew

Zbigniew Ryszard Zubowski

ur. w 1950 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2018
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Puławach. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Wydziałowej „S” w Zakładach Azotowych na Wydziale Amoniak II. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, a następnie przewodniczącego Komisji Wydziałowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego był organizatorem sieci kolportażu oraz współorganizatorem podziemnej struktury zakładowej „S” w ZA Puławy, a także równolegle struktury podziemnej „S” Oddziału Ziemia Puławska. 
Z powodu aktywnej działalności w okresie od 6.11.1982 r. do 5.02.1983 r. został powołany do służby w Specjalnym Obozie Wojskowym w Czerwonym Borze. Po zwolnieniu z Czerwonego Boru kontynuował działalność strukturach związkowych. 31.12.1983 r. na podstawie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Prokuratora Rejonowego w Puławach, został aresztowany i osadzony na okres 3 miesięcy w Areszcie Śledczym w Lublinie. Areszt dwukrotnie przedłużano. Na mocy amnestii z 21.07.1984 r., Sąd Rejonowy w Puławach w dniu 26.07.1984 r. uchylił wobec Zbigniewa Zubowskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W trakcie pozbawienia wolności  został zwolniony z pracy w Zakładach Azotowych. W 1986 roku kilkakrotnie uczestniczył w emisji podziemnego Radia „S” na terenie Puław. 
Z powodu prowadzonej działalności opozycynej Zbigniew Zubowski był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., wzywany na przesłuchania przez SB (odmawiał zeznań), a w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje. Formą represji zastosowaną wobec Pana Zubowskiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej