Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zbroja  Czesław

Czesław Krzysztof Zbroja

ur. w 1952 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pan Czesław Zbroja był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność przy Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. 
W latach 1982-1984 współorganizował utworzenie Uniwersytetu Latającego w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. W 1984 r. zaangażował się w organizację Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej. W sierpniu 1988 r. został zatrzymany na 48 godzin w związku z kolportażem ulotek na terenie KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. W lutym 1988 r. uczestniczył w Zgromadzeniu Działaczy „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. W kwietniu 1988 r. wraz z innymi opozycjonistami podpisał się pod wnioskiem o rejestrację NSZZ „Solidarność” na Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, złożonym w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach.
W latach 1987-1989 był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność” w ww. zakładzie pracy.  W październiku 1988 r. na Wydziale Mechaniczno-Konstrukcyjnym Huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, powołano Wydziałową Komisję Organizacyjną NSZZ „Solidarność”, której Pan Czesław Zbroja został przewodniczącym. Ponadto wszedł w skład Komisji Zakładowej Huty „Katowice”, powołanej w listopadzie 1988 r. 
W dniu 16 XII 1988 r. wziął udział w nielegalnej manifestacji pod KWK „Wujek” w Katowicach w siódmą rocznicę jej pacyfikacji. W styczniu 1989 r. odbyło się zebranie delegatów Huty „Katowice”, na którym wybrano 12 delegatów na zabranie regionalne, wśród których znalazł się także Pan Czesław Zbroja.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej