Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zalisz Paweł

Paweł Zdzisław Zalisz

ur. w 1947 roku w m. Ołobok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”  Ziemi Lubuskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, kontynuował działalność podziemną w ramach organizacji pod nazwą „Podziemie NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej”, której był współzałożycielem.  Sporządzał i rozpowszechniał plakaty, ulotki i periodyki, działając pod pseudonimem „Ajaks”. Za swoją działalność został zatrzymany 13.03.1982 r. i postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze z 15.03.1982 r. tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu 17.06.1982 r. został skazany na karę 5 lat więzienia i 3 lat pozbawienia praw publicznych. Postanowieniem Sądu 21.03.1983 r. został zwolniony na leczenie na okres 6 miesięcy. Przerwa ta została mu przedłużona do 22.11.1983 r. Ponieważ nie stawił się w więzieniu celem odbycia reszty kary został doprowadzony do niego siłą 12.04.1984 r. W dniu 27.07.1984 r. zwolniony z odbywania reszty kary na mocy amnestii. Zmarł  na emigracji w 1987 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej