Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Irena Zagrabska

ur. w 1929 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 135/2017
Biogram
Irena Zagrabska była pracownikiem Zakładów Mięsnych w Gdańsku. 
W dniu 17 czerwca 1984 r. w Gdańsku kolportowała ulotki wśród osób wychodzących z kościoła św. Brygidy w Gdańsku, które nawoływały do bojkotu odbywających się wyborów do Rad Narodowych. Została aresztowana 19 czerwca 1984 r., w  Areszcie Śledczym w Gdańsku przebywała do 26 lipca 1984 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej