Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Zalewska

ur. w 1943 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013
Biogram
Była członkinią Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Koszalińskich Zakładach Napraw Samochodów w Koszalinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemnych strukturach Związku. Uczestniczyła w konspiracyjnych spotkaniach, kolportowała wydawnictwa bezdebitowe, m.in. w październiku 1985 r. rozpowszechniała ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do Sejmu PRL z 13 października 1985 r. Z tego powodu została objęta śledztwem, prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Koszalinie, dotyczącym kolportażu ulotek na terenie Koszalina. 11 października 1985 r. dokonano przeszukania jej mieszkania, w trakcie którego zarekwirowano niezależne wydawnictwa. Następnego dnia została tymczasowo aresztowana przez Prokuraturę Wojewódzką i osadzona w Areszcie Śledczym w Koszalinie, w którym przebywała do 24 października 1985 r. 3 lutego 1986 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, warunkowo umorzył prowadzone przeciwko niej postępowanie i zobowiązał do wpłacenia 6000 zł na konto Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN