Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zając Wojciech

Wojciech Zając

ur. w 1943 roku w m. Brzozowa Gać
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Włodawy i woj. chełmskiego, zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych w Nadbużańskich Zakładach Garbarskich we Włodawie. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" przy tych zakładach. Został internowany 31 grudnia 1981 r. na podstawie decyzji nr 78/81 wydanej przez Komendanta Komendy Wojewódzkiej MO Chełmie za prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Internowanie uchylono 9 kwietnia 1982 r. Przebywał w ZK w Chełmie, a następnie w ośrodkach odosobnienia Włodawie i Lublinie. W Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, w dn. 21 stycznia 1982 r. wymierzono mu karę dyscyplinarną ograniczenia korespondencji na okres 1 miesiąca za próbę przekazania informacji o sytuacji w NZG, osadzonemu w tym samym Ośrodku, przewodniczącemu KZ przy NZG. Po zwolnieniu z internowania był rozpracowywany, jako aktywny działacz NSZZ utrzymujący kontakty z innymi związkowcami z terenu Włodawy i województwa chełmskiego. W 1983 r. wyemigrował z powodów politycznych, wraz z rodziną, na pobyt stały do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej