Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

SZYMON EDWARD ZYBERYNG

ur. w 1967 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Szymon Edward Zyberyng w działalność opozycyjną zaangażował się w czasie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w drugiej połowie lat 80. Utrzymywał kontakty z Kołem Młodych Prawników UŁ zaangażowanych w działalność opozycyjną w środowisku akademickim. W 1987 r. współtworzył Akademickie Centrum Radiowe „Kiks”. Przygotowywał i emitował audycje o treściach antyrządowych. W jednej z nich zaprezentował sondę przeprowadzoną wśród mieszkańców Łodzi na temat referendum. Przedstawił w niej osoby nie biorące udziału w referendum. W innej audycji umieścił prelekcję przewodniczącego Regionalnej Komisji NSZZ „Solidarność” na temat historii związku. 13 stycznia 1988 r. wyemitował audycję zrealizowaną przez krakowski radiowęzeł o pobiciu księdza przez funkcjonariuszy SB w Krakowie. 29 kwietnia 1988 r. funkcjonariusze SB w Łodzi przeprowadzili z nim rozmowę ostrzegawczą. 
Szymon Zyberyng był również uczestnikiem wielu happeningów i akcji o charakterze protestacyjnym organizowanych przez środowiska opozycyjne. 7 listopada 1988 r. brał udział w happeningu ulicznym „Galopująca inflacja” zorganizowanym z inicjatywy Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŁ. Wraz z innymi uczestnikami został zatrzymany i przewieziony do Ddzielnicowego Urzędu Spraw Wewnętrznych Łódź–Śródmieście. Po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej zwolniono go. 8 listopada 1988 r. uczestniczył w bojkocie zajęć w Studium Wojskowym UŁ. Został zatrzymany i przewieziony do DUSW Łódź–Polesie. Znaleziono przy nim ok. 100 szt. ulotek nawołujących do bojkotu SW od 7 do 18 listopada 1988 r. sygnowanych przez Komitet Uczelniany NZS UŁ. Skierowano wówczas wniosek o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź–Polesie. Kolegium odmówiło wszczęcia postępowania, kierując sprawę do rozstrzygnięcia przez Rektora UŁ. 13 grudnia 1988 r. Szymon Zyberyng wziął udział w happeningu zorganizowanym przez Galerię Działań Maniakalnych – Pomarańczowa Alternatywa we współpracy z NZS UŁ pod tytułem „Solidarność z MO”.
W roku akademickim 1988/1989 przeniósł się na Wydział Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Tu również angażował się w wiele akcji protestacyjnych. 17 lutego 1989 r. uczestniczył w demonstracji zorganizowanej w rocznicę rejestracji NZS-u. 20 kwietnia 1989 r. wziął udział w manifestacji pod hasłem „Wolne szkoły – wolne uczelnie”. Współorganizował strajk okupacyjny na Filii UW w Białymstoku, który odbył się 26-31 maja 1989 r. i był formą protestu przeciwko odmowie ponownej rejestracji NZS.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Wybraliśmy wolność. NZS Białystok 1980 – 1990, pod red. A. Malczyka, J. Żabiuka, Białystok, 2014