Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zarębski Andrzej

Andrzej Mirosław Zarębski

ur. w 1957 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Andrzej Zarębski był współzałożycielem i członkiem redakcji pisma NSZ „Reduta”, a także członkiem NSZZ „Solidarność” w Biurze Komisji Krajowej „Solidarności”. Współorganizował BIPS, był redaktorem naczelnym Biuletynu Informacyjnego KK. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, wolność odzyskał 2 grudnia 1982 r. W latach 1983-1988 wchodził w skład redakcji podziemnego „Przeglądu Politycznego”, w maju i sierpniu 1988 r. wraz z Donaldem Tuskiem, Jackiem Kozłowskim i Markiem Zająkałą, był redaktorem i drukarzem (poza stocznią) wydania strajkowego pisma „Solidarności” Stoczni Gdańskiej „Rozwaga i Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji: