Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Tadeusz Zommer

ur. w 1948 roku w m. Dąbrowa Górnicza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Jacek Zommer od 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  i pełnił funkcję przewodniczącego oddziałowej komórki związku w Dąbrowskiej Fabryce Obrabiarek. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego nadal działał w ramach struktur zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność”. W latach 1982-83 był współorganizatorem drukarni i drukarzem ulotek nawołujących do akcji strajkowych, zajmował się również ich kolportażem na terenie Sosnowca i okolicznych miast. 
Do 1989 r. kolportował prasę podziemną m. in. „Wolnych i Solidarnych” oraz „Tygodnik Mazowsze”. 
W związku z tą działalnością był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa. W latach 1983-85 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989” T. I, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN