Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zieliński Zbigniew

Zbigniew Andrzej Zieliński

ur. w 1960 roku w m. Górzno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017
Biogram
Zbigniew Zieliński był studentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Filii we Włocławku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zorganizował, a następnie kierował w Brodnicy organizacją pod nazwą „Związek Walki o Niepodległość”. Członkowie niniejszej organizacji sporządzali i kolportowali nielegalne ulotki oraz malowali na murach hasła o treści politycznej.
Za powyższe dnia 30 stycznia 1982 r. został zatrzymany i postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy tymczasowo aresztowany oraz osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 1982 r. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 3 lat.
Karę odbywał w Areszcie Śledczym w Toruniu i Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony z więzienia w dniu 25 marca 1983 r. na podstawie Uchwały Rady Państwa o warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Dnia 9 sierpnia 1983 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego darował Zbigniewowi Zielińskiemu dodatkową karę pozbawienia praw publicznych, wyznaczając okres próby do dnia 31 grudnia 1985 r.      

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej