Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zadrożny Krzysztof

Krzysztof Zadrożny

ur. w 1954 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 384/2018
Biogram
Krzysztof Zadrożny od września 1980 r. był członkiem NSZZ ,.Solidarność'' jak również współorganizatorem i nieformalnym przywódcą strajku w zakładzie pralek w „Predom-Polar” we Wrocławiu. W marcu 1981 r. został członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność„ ZZSD „Predom-Polar” we Wrocławiu oraz delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk. Od listopada 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność„ Polar we Wrocławiu .
Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował i uczestniczył w strajku okupacyjnym w Zakładzie „Predom-Polar”. W dniu 01.02.1982 r. za swą działalność został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, gdzie przebywał do 29.04.1982 r.
Dnia 25.05.1982 r. został zwolniony z pracy, przywrócony w sierpniu 1983 r. W dniu 27.01.1984 r. został aresztowany i skazany przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na 1,5 roku więzienia, w zawieszeniu na 3 lata.
Był również współzałożycielem zakładowej biblioteki wydawnictw niezależnych oraz podziemnego pisma „U nas". Działał też jako kolporter wydawnictw podziemnych, między innymi: „Z dnia na dzień'' oraz „Solidarności Walczącej”.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej